pracovné ponuky-inzercia

Praktická sestra na operačných sálach

SVET ZDRAVIA, A. S. – Topoľčany, Nitrianský kraj – Description: Praktická sestra: Príprava pacientov k diagnostickým, terapeutickým výkonom a operačným výkonom. Dodržiavanie bezpečného prostredia chorého, ochrana jeho intimity pri viac […]

Lekár špecialista v odbore neurológia

SVET ZDRAVIA, A. S. – Topoľčany, Nitrianský kraj – Description: Lekár špecialista v odbore neurológia Pracuje na pridelenom pracovisku ako samostatný lekár s kvalifikáciou Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade viac […]

Zodpovedný farmaceut

Dr.Max – Topoľčany, Nitrianský kraj – Description: riadenie práce zamestnancov vo zverenej lekárni, podpora tímovej spolupráce organizačné zaistenie a odborný dohľad nad prevádzkou lekárne vytváranie priaznivých podmienok na zvyšovanie viac […]

Nutričný terapeut

SVET ZDRAVIA, A. S. – Topoľčany, Nitrianský kraj – Description: · Zavádzanie a vypracovanie vhodných receptúr jedál a informačných pokynov k príprave jedál v súlade s platným diétnym systémom · Spolupráca s ústavným dietológom, viac […]

Sestra špecialistka

SVET ZDRAVIA, A. S. – Topoľčany, Nitrianský kraj – Description: Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnosť (oddelenie chirurgie +JZS, vnútorného lekárstva, OAIM, CJIS, ambulancia centrálneho príjmu) viac […]

Praktická sestra

SVET ZDRAVIA, A. S. – Topoľčany, Nitrianský kraj – Description: Účasť na ošetrovateľskej starostlivosti vykonávanej formou ošetrovateľského procesu. Udržiavanie sebestačnosti pacienta, prevencia komplikácii z imobility (polohovanie). viac […]

Lekár/lekárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

SVET ZDRAVIA, A. S. – Topoľčany, Nitrianský kraj – Description: Lekár/ lekár na oddelení gynekológie a pôrodníctva poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivost v súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a zabezpe… Zobraziť viac […]

Lekár/lekárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

SVET ZDRAVIA, A. S. – Topoľčany, Nitrianský kraj – Description: Lekár/ lekár na oddelení gynekológie a pôrodníctva poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivost v súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a zabezpe… Zobraziť viac […]

Nutričný terapeut

SVET ZDRAVIA, A. S. – Topoľčany, Nitrianský kraj – Description: · Zavádzanie a vypracovanie vhodných receptúr jedál a informačných pokynov k príprave jedál v súlade s platným diétnym systémom · Spolupráca s ústavným dietológom,… Zobraziť viac […]

Lekár/lekárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

SVET ZDRAVIA, A. S. – Topoľčany, Nitrianský kraj – Description: Lekár/ lekár na oddelení gynekológie a pôrodníctva poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivost v súlade s koncepciou daného odboru. Poskytuje a zabezpečuje viac […]